Nature
Nature

Доорх хэсгийг Бөглөж
Захиалгаа баталгаажуулна уу
Холбоо барих: 70110166

Данс цэнэглэхэд анхаарах зүйлс ebit.mn-д бүртгүүлж, ID баталгаажуулсны дараа орлого хийх ба орлогын гүйлгээний утга дээр зөвхөн ebit.mn-д бүртгэлтэй утасны дугаар, и-мэйл хаягаа алдаагүйгээр зөв бичиж шилжүүлэх. Хэрэв өөр данснаас шилжүүлсэн эсвэл утасны дугаар, и-мэйл хаягаа буруу бичиж шилжүүлсэн тохиолдолд таны данс цэнэглэгдэх боломжгүйг анхаарна уу!